HVORFOR VÆLGE MANUVISION UDDANNELSEN?

Opmærksomhed

– både fysisk og psykisk.

Vi har og bruger begrebet ”opmærksomhed” i alt, hvad vi arbejder med.

Du vil gennem hele Manuvision Uddannelsen mærke, hvordan krop, følelser og tanker hænger sammen, og du vil lære at bruge din erfaring.

Vores tanker fanger os, og vores følelser løber af med os. De skal ikke kontrolleres, men opmærksomhed via sansning af kroppen er i sin natur en åbnende, rummende og omfavnende kvalitet.

Indføling

– er at se og mærke et menneske.

Indfølingen gør, at eleven kan række ind i et andet menneske og på egen krop mærke, hvad der skal til for at kunne stå med et andet menneske.

Det er en vej, du må gå, for det er igennem den, at du relaterer til dig selv og andre.

Du lærer at se igennem indføling, og du lærer at stå i kaos og være åben uden at styre. Du lærer, at greb og teknikker er en vej til at skabe kontakt, men ikke er noget unikt i sig selv. Det skal krydres med din indføling.

Manuvision Uddannelsen arbejder på, at eleven udvikler sit potentiale og finder vej til at bringe klienten derhen, hvor klienten kan mærke sig selv, uden fortolkning og bare turde være med det, der er.

Rummelighed

– og forskellighed er vigtige værdier i Manuvision Uddannelsen.

Forskellighed er ofte årsag til konflikter, men hos Manuvision er forskellighed en naturlig del af enhver udviklingsproces. Vi mener, det er den største styrke, vi besidder. Det er evnen til at acceptere andre og deres ”mærkelige” måde at opfatte verden på.

Fundamentet for at kunne rumme forskellighed bunder i en afklaring og accept af sig selv.

På Manuvision Uddannelsen får du undervisning af otte forskellige undervisere, og det giver dig den optimale palet at spejle dig i og lære af.

Vi forsøger hele tiden at se bag overfladen i stedet for at presse et system ned over dig.

Vores fokus er at hjælpe og guide dig mod din egen talentkerne.

Holistisk livssyn

– kombineret med konkrete metoder og discipliner.

Du vil som Manuvision-behandler og -træner være i stand til at behandle og afhjælpe et bredt spektrum af lidelser. Fra fysiske skavanker (øm nakke, hold i ryggen, m.v.) over fysiologiske sygdomme til adfærdssygdomme som stress, angst og depression.

Det som skaber en god behandler, er ikke teknikken eller systemet, men behandlerens fornemmelse af og forståelse for sig selv.

At kende sig selv skaber en frugtbar relation til klienten, som giver plads til en udveksling mellem behandler og klient.

På Manuvision Uddannelsen giver vi derfor plads til, at hver elev kan udvikle sit eget ståsted og eget talent i den ønskede retning. Det gør, at eleven lærer at se en krop, så han altid kan finde et greb, der passer til lige netop dén krop og dén spænding.

Autenticitet og ærlighed
– om det er et elev-lærer-forhold eller et klient-behandler-forhold, så er ærlighed essentielt.

Det handler ikke så meget om at ”sige sandheden”. Det handler om at turde være sårbar, vise ægthed og autenticitet samt at kende sine egne begrænsninger.

Vores udgangspunkt er relationen frem for et system, som er blevet tillært.

Vi kaster ikke “sandheder” i hovedet på folk – vi åbner med spørgsmål i stedet for.

Fællesskab

– alt arbejde som Manuvision-behandler og -træner bunder i mødet mellem mennesker.

Relationer og gruppedynamik er i fokus på uddannelsen, og du spiller en aktiv rolle i hele forløbet.

Men vi er på en rejse SAMMEN, hvilket også skærper os som undervisere.

Vi arbejder i mange dimensioner: De tre centre – krop, følelser og tanke på én gang. Centrene inddrages både i forhold til os selv, 1:1-relationen, i gruppen, dig som underviser og din relation til os undervisere.

Vi er en cirkel af praksisorienteret indlæring, hvor træning, behandling og meditation er omdrejningspunktet.