Uddannelsen er en enestående mulighed for at dykke ned i vores uudnyttede potentiale: Kroppen som menneskets indre “fælled”.

Gennem kultivering af vores sansning kan nærværet slå rødder, opmærksomheden kan ekspandere, og vores ageren i verden kan udspringe fra et fundament af både indre og ydre relation og sammenhæng. Filip Rankenberg

  • Filip har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser siden 2005.
  • Filip er uddannet hos Body-sds Hold 1 (1998), Skibsassistent (1988) og han har læst engelsk på universitetet.

Filip Rankenberg

Filip er vores tekniker. Ham der ved alt om kroppen.

Kommer der ny forskning om kroppen, er det Filip, der fanger det og arbejder med det.

Han kan som ingen anden mærke, om en hvirvel drejer.

Han har blik for detaljen og søger den lille ændring, som skaber den store forandring.

Med kærlige provokationer kan han hjælpe dig til at tage det ekstra skridt, som fører til det store mål.