DET LÆRER DU PÅ MANUVISION UDDANNELSEN

Teknik & indføling 

Teknik er det skelet, vi hænger ManuVision Kropsterapi op på. Det er teknik, der driver behandlingen fremad. Efter en måned på ManuVision Uddannelsen har du teknik nok til at gå ud og begynde at arbejde med andre mennesker.

  • Du lærer at arbejde direkte på kroppen med fysisk pulsering, tryk, greb og massageteknikker
  • Du lærer at mærke spændingstilstande, det overspændte og det underspændte, det fleksible og det ufleksible, det stivnede og det frie
  • Du lærer at afspænde kroppen
  • Du lærer kroppens sprog: Både at lytte til, hvad den fortæller dig og at svare den – det vil sige at tale til kroppen med ord og med hænder

Indføling er den komponent, der gør teknikken til behandlingen, og indføling handler om at åbne for sanserne. Vi kalder det også ”At se”:

  • Se med alle sanser og åbne de sammenhænge, der er mellem muskler, led og knogler
  • Se sammenhængene mellem krop og følelser
  • Se, hvordan en persons historie manifesterer sig i bevægeapparatet
  • Se, hvordan vi påvirker hinanden i alt, hvad vi foretager os

Indføling er alt det, der fortæller os om årsag og sammenhæng og vækker vores interesse for at undersøge og spørge. Det er et særkende ved ManuVision Kropsterapi og måden, vi underviser på på ManuVision Uddannelsen.

“Teknik + Indføling = Behandling”

Åndedræt & følelser 

Åndedrættet er et omdrejningspunkt i kropsterapien. På ManuVision Uddannelsen vil du lære at læse et åndedræt, og du vil lære at frisætte et åndedræt. Når åndedrættet flyder, flyder energien og følelserne også. Derfor lærer du at afspænde åndedrættets muskulære struktur og dermed frisætte underliggende og undertrykte følelser. For du kan ikke afspænde en krop eller forløse en følelse, før du har lært at frisætte åndedrættet.

Følelser er bevægelsen i os og har en tendens til at blive fastlåst og tilbageholdt. Vi arbejder med for det første at lære følelserne at kende og derefter at hjælpe dem tilbage i bevægelse. Du lærer at stå over for følelser, som indimellem kan være store og voldsomme, og du lærer at hjælpe og guide et andet menneske igennem turbulente tilstande uden at vakle selv.

“Når åndedrættet flyder, så flyder energien og følelserne også”

Psykologi & Samtale 

Psykologi er læren om, hvordan situationer, vi er i, påvirker, hvordan vi tænker, føler, oplever og handler. Du vil lære at forstå psykologi gennem din egen krop og gennem at se på andres kroppe.

“Krop og psyke hænger sammen”

ManuVision Uddannelsen vil lære dig at mærke, hvor stress sidder i kroppen og hvilke spor, overgreb sætter i et menneske. Du vil få kendskab til kamp/flugt-mekanismerne i chok- og traumesituationer, og du finder ud af, at maven er et af de steder i kroppen, der har flest følelsessensorer.

Samtale: På ManuVision Uddannelsen arbejder vi med den svære kunst at tale med et andet menneske. Hvad skal siges, og hvad skal ikke siges?

Du vil lære et helt nyt sprog, for når du starter på uddannelsen, skal du lære at tale til kroppen: Du skal lære at høre, hvornår du som behandler taler til klientens hoved, og hvornår og hvordan du taler til kroppen. Det er for de fleste en ny måde at tale og relatere til et andet menneske på.

Fysiurgi & ledfrigørelse 

Undervisningen på ManuVision Uddannelsen introducerer dig til kroppens anatomi gennem øvelser, behandling og træning.

Du lærer om sammenhænge mellem de forskellige muskelgrupper, og vi ser på dem i bevægelse, som er det, de er beregnet til.

Vi kommer praktisk igennem kroppens struktur og bevægelighed.

Du lærer, hvordan muskelhæfterne påvirker leddene, og du lærer at frigøre alle bevægelige dele af kroppens struktur.

Meridianlære & zonepunkter

Det er nødvendigt at kende til energibaner og zonepunkter for at forstå det, du mærker, når du arbejder med kroppen.

For at forstå det menneske, som kroppen bærer på, tager ManuVision Uddannelsen udgangspunkt i 5-elementsteorien om kroppens meridianbaner, deres relation til organerne og deres følelsesmæssige forbindelser. Herudfra kan eksempelvis sygdom ses som et udtryk for mangel på eller nedsat energi og gennemstrømning i krop og sind.

I løbet af uddannelsen vil du også blive undervist i zoneterapi og bioenergetiske øvelser til at genskabe gennemstrømningen i krop og sind.

Meditation & fordybelse

Meditation indgår som et naturligt element i ManuVision Uddannelsen. Til daglig er en stor del af vores opmærksomhed uden for os selv, men i meditationen vender vi blikket indad, og regelmæssig meditation er fundamentet i dit eget opmærksomhedsarbejde.

I meditationen bliver du opmærksom på konkrete indtryk. Det vil øge din bevidsthed af egen krop og give dig en fornemmelse for balancen mellem krop og psyke, hvilket understøtter din evne til at respondere som ManuVision Kropsterapeut.

Det er i meditationen – i fordybelsen i os selv – at vi mærker, at vi ikke er isolerede væsner. Det er i meditationen, vi kan få en anelse om menneskers sammenhæng med hinanden. Det er netop den forbindelse, vi som behandlere forsøger at skabe i relationen med en klient.

“Meditation er fordybelsen, der leder os til samhørighed med andre”

Behandlingspraktik

Helt fra starten af ManuVision Uddannelsen får du lejlighed til at behandle uden for skolen. Du kommer til at stå med private klienter og ovenikøbet at tage penge for det. Det har et dobbelt formål: Dels vil du her få det meste af den erfaring, der er nødvendig for, at du har noget at bringe til undervisningen. Dels vil du allerede, når du er færdig med ManuVision Uddannelsen, stå med et fundament for at starte din egen forretning.

Du vil blive opfordret til at selvtræne så meget som muligt, fordi det skaber et fundament for din fremtidige behandlingspraksis og samtidig gør din egen krop i stand til at stå og arbejde fysisk ved en briks i mange timer – uden at blive slidt.

Målrettet behandling 

ManuVision Uddannelsen giver dig også indføring i det, det kræver at arbejde med professionelle sportsfolk.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med eliteatleter og træne dem til at træne med og ikke imod kroppen.

Du kommer også til at arbejde med basal skadesbehandling såsom forstuvninger, forstrækninger og løberknæ.

“At træne med og ikke imod kroppen”

LÆS MERE OM MANUVISIONS ARBEJDE MED SPORTSFOLK

ManuVision Træning 

I løbet af ManuVision Uddannelsen vil du selv blive trænet igennem og dermed få en helt ny fornemmelse for dig selv og dine muligheder. Du vil få direkte erfaring med kroppens anatomi og bevægelighed, som du kan overføre til arbejdet ved briksen. Gennem ManuVision Træning vil du også lære at økonomisere med dine kræfter og finde de rigtige arbejdstillinger.

Hvis du ønsker det, kan du blive eksamineret i ManuVision Træning. Det giver dig mulighed for at have dit eget træningshold og arbejde proaktivt med at give klienter specifikke øvelser.

Læs mere om ManuVision Træning.

“ManuVision Træning er en del af fundamentet for at forstå behandlingen”