BILLIGERE MED BRUTTOLØNSORDNING

Spar penge

Hvis du aftaler en bruttolønsordning med din arbejdsplads, kan du spare cirka en tredjedel af prisen for ManuVision Uddannelsen.

Læs videre for mere information. Har du spørgsmål til hvordan denne ordning kan hjælpe dig med at finansiere din uddannelse hos ManuVision, ring til Annette Nørregaard på 35 10 88 33.

 

Hvad er bruttolønsordning?

Bruttolønsordning, lønomlægning og fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for ordninger, hvor du modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (fx telefon, massage og uddannelse), og prisen bliver modregnet i din bruttoløn.

Fordelen ved bruttolønsordninger er, at de er udgiftsneutrale for arbejdsgiveren. Det betyder, at de skal ikke betale mere, fordi du fx vil tage en uddannelse. Udgiften bliver bare trukket fra din bruttoløn (altså løn før skat). Samtidig kommer du som medarbejder til at betale mindre i skat. Derfor er ordningen meget populær.

Hvis du aftaler med din arbejdsgiver, at de betaler ManuVision Uddannelsen ved at trække et fast beløb fra din løn hver måned FØR skat, bliver uddannelsen cirka 1/3 billigere for dig.

 

Betingelser

  • Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
  • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
  • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
  • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
  • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
  • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

Godkendelse

Aftalen om bruttolønsordningen indgås direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den konkrete økonomi vil i hvert enkelt tilfælde bl.a. afhænge af marginalskatteprocent, studiegebyrets størrelse, fordelingen mellem parterne og over hvor lang tid studiegebyret fordeles. Under alle omstændigheder bør du kontakte din lokale skattemyndighed for råd og vejledning.

Er du selvstændig, kan du også benytte dig af bruttolønsordningen. Det kræver dog som yderligere forudsætning, at du har 3-5 ansatte i sin virksomhed.

Læs mere om bruttolønsordning hos skat.dk