Overvejer du at blive behandler?
Vi starter nye uddannelseshold i København og Aarhus januar 2018.

Send os dit navn og e-mail, så kontakter vi dig og fortæller om ManuVision Uddannelsen.

ManuVision – at se med hænderne

Vi ser dig

-og lærer dig at se andre

Book en samtale

Næste hold:

Aarhus starter januar 2018

København starter januar 2018

Introaften: 

I København: 

Torsdag den 4. maj 2017 kl. 17:00 – 19:30.

Tirsdag den 15. august 2017 kl. 17:00 – 19:30

Torsdag den 28. september 2017 kl. 17:00 – 19:30

Onsdag den 1. november 2017 kl. 17:00 – 19:30

I Aarhus :

Onsdag den 30. august Kl. 19:00 – 21:00

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19:00 -21:00

Onsdag den 22. november 2017 kl. 19:00 -21:00

Kom og hør, hvorfor ManuVision uddannelsen er noget for dig

  • Du prøver kræfter med behandlingen og træningen
  • Du møder undervisere og elever
  • Du får al nødvendig information om uddannelsen

Det er uforpligtende og gratis, du skal blot tilmelde dig

Klik på knappen herunder

 og skriv hvilken dato og  “Aarhus” eller “København”

“ManuVision er nærmere at blive opmærksom på hvad nuet rummer, snarere end en fast forestilling om hvad livet er” Malene Kjær Nielsen, Hold 6

“Rejsen til en ny krop og en
bedre sammenhæng mellem
krop og sjæl har været fantastisk.
ManuVisions store værkstøjskasse
er altid med mig i mit
arbejde som behandler, træner,
filminstruktør og privat”

Helle Toft Jensen, Hold 3

“Gennem uddannelsen har
jeg taget skridt, jeg troede var
umulige.
Det er hands-on erfaring med
gådefulde formationer af krop,
sind og følelser”

Sara Søgaard Pedersen, Hold 7

Det lærer du

Teknik og Indføling

Teknik + indføling = behandling

Teknik er det skelet, vi hænger ManuVision-behandlingen op på. Det er teknik, der driver behandlingen fremad. Efter en måned på uddannelsen har du teknik nok til at gå ud og begynde at arbejde med andre mennesker. Du lærer at arbejde direkte på kroppen med fysisk pulsering, tryk, greb og massageteknikker. Du lærer at mærke spændingstilstande, det overspændte og det underspændte, det fleksible og det ufleksible, det stivnede og det frie. Du lærer at afspænde kroppen. Du lærer kroppens sprog; både at lytte til, hvad den fortæller dig og at svare den – det vil sige at tale til kroppen med ord og med hænder.

Indføling er den komponent der gør teknikken til behandlingen, og indføling handler om at åbne for sanserne. Vi kalder det også ”At Se”. Se med alle sanser åbne de sammenhænge der er mellem muskler, led og knogler. Mellem krop og følelser. Se hvordan en persons historie manifesterer sig i bevægeapparatet. Se hvordan vi påvirker hinanden i alt hvad vi foretager os. Så indføling er alt det der fortæller os om årsag og sammenhæng og vækker vores interesse for at undersøge og spørge. Det er et særkende ved ManuVision

Behandlingen og måden vi underviser på.

Meridianlære & Zonepunkter

Det er nødvendigt at kende til energibaner og zonepunkter for at forstå det, du mærker, når du arbejder med kroppen. Vi tager udgangspunkt i 5-elementsteorien om kroppens meridianbaner, deres relation til organerne og deres følelsesmæssige forbindelser for at forstå det menneske, som kroppen bærer på. Herudfra kan sygdom ses som et udtryk for mangel på eller nedsat energi og gennemstrømning i dele af krop og sind. Du vil også blive undervist i zoneterapi og bio energetiske øvelser til at genskabe den gennemstrømning.

Kost & udrensning

Kosten er kroppens benzin og derfor er det vigtigt at opnå en forståelse for, hvad kosten gør ved krop og sind, og hvilken den betydning kosten har ikke kun for kroppen, men i vores liv. Derfor er der udrensningsinternater en gang om året under uddannelsen. Du vil opnå kendskab til de forskellige fødevaregrupper, opleve på egen krop, hvordan de indvirker på netop din krop.

Åndedræt

Åndedrættet er et omdrejningspunkt i kropsbehandlingen. Du vil lære at læse et åndedræt, og du vil lære at frisætte et åndedræt. Når åndedrættet flyder, så flyder energien og følelserne også. Derfor lærer du at afspænde åndedrættets muskulære struktur og dermed frisætte underliggende og undertrykte følelser. For du kan ikke afspænde en krop eller forløse en følelse, før du har lært at frisætte åndedrættet.

Følelser

Følelser er bevægelsen i os og har en tendens til at blive fastlåst og tilbageholdt. Vi arbejder med for det første at lære dem at kende og derefter at hjælpe dem tilbage i bevægelse. Du lærer at stå overfor følelser som ind imellem kan være store og voldsomme og du lærer at hjælpe og guide et andet menneske igennem turbulente tilstande uden at vakle selv.

Meditation

Regelmæssig meditation er fundamentet i dit eget opmærksomhedsarbejde. Til dagligt er en stor del af vores opmærksomhed uden for os selv, men i meditationen vender vi blikket indad. I meditationen bliver du opmærksom på konkrete indtryk. Det vil øge din bevidsthed af egen krop og give dig en fornemmelse for balancen mellem krop og psyke, hvilket vil understøtte din evne til at respondere som behandler. Det er i meditationen – i fordybelsen i os selv at vi mærker at vi ikke er isolerede væsner; det er her vi kan få en anelse om menneskers sammenhæng med hinanden. Netop den forbindelse vi som behandlere forsøger at skabe i relationen med en klient.

Behandlings- og Træningspraktik

Du vil fra start af uddannelsen blive pålagt at skulle behandle uden for skolen. Skulle stå med private klienter og ovenikøbet at tage penge for det. Det har et dobbelt formål. Dels vil du her få det meste af den erfaring der er nødvendig for at du har noget at bringe til undervisningen og dels vil du allerede når du er færdig med uddannelsen stå med et fundament for en forretning.

Du vil blive opfordret til at selvtræne så meget som muligt. Af nøjagtigt de samme årsager og samtidigt for at gøre din egen krop bedre i stand til at stå og arbejde fysisk ved en briks i mange timer uden at blive slidt.

Individuel Supervision

Du vil blive set som individ og dine personlige kvaliteter og interesser vil hele vejen igennem uddannelsen blive både tilskyndet og udfordret. Det er din motivation om at blive behandler der bærer dig igennem. Det bliver vi ved at vende tilbage til undervejs. Så du vil blive holdt op på din motivation og vi vil sammen kigge på hvor vi er og hvad der måske skal reformuleres på flere tidspunkter i forløbet.

Fysiurgi & ledfrigørelse

Du vil blive introduceret til kroppens anatomi gennem øvelser, behandling og træning. Vi kommer praktisk igennem kroppens struktur og bevægelighed. Du lærer om sammenhænge mellem de forskellige muskelgrupper og vi ser på dem i bevægelse som er det de er beregnet til. Du lærer hvordan muskelhæfterne påvirker leddene og du lærer at frigøre alle bevægelige dele af hele strukturen.

Sport

Du vil få en indføring i det det kræver at arbejde med professionelle sportsfolk. Vi har lang erfaring med at arbejde med atleter og det at træne dem op til at “træne med og ikke imod kroppen!” Du kommer også til at arbejde med basal skadesbehandling såsom forstuvninger og forstrækninger og løberknæ.

Træning

Du vil blive i stand til at undervise i træning og at bruge træningen i andre sammenhænge f.eks i forhold til at kunne give klienter specifikke øvelser for at træne og opbygge kroppen efter skader. Træningen er en del af fundamentet for at forstå behandlingen. Du vil selv i forløbet blive trænet igennem og derigennem få en helt ny fornemmelse af dig selv og dine muligheder. Det er vigtigt at kende sit materiale gennem egen erfaring.

Psykologi

Du vil lære at forstå psykologi gennem din egen krop og gennem at se på andres kroppe. Psykologi er læren om hvordan de situationer vi er i påvirker hvordan vi tænker, føler, oplever og handler. For krop og psyke hænger sammen. Du vil for eksempel lære at mærke, hvor stress sidder i kroppen, og hvilke spor overgreb sætter i et menneske. Du vil få kendskab til kamp/flugt-mekanismerne i chok- og traumesituationer, og du finder ud af, at maven er et af de steder i kroppen, der har flest følelsessensorer.

Personlig udvikling

Personlig udvikling er en sidegevinst af uddannelsen. Det er ikke derfor du skal tage uddannelsen men den personlige udvikling er en naturlig konsekvens. Du kan ikke komme igennem uddannelsen uden at komme igennem dig selv. Hele dit følelsesregister vil blive vakt til live. Og alle dine overlevelsesmekanismer vil blive sat i spil. For at finde en smule mere af den tilstedeværelse der kræves for at stå med et andet menneske mellem hænderne og for at kunne finde den professionalisme der kræves af en ManuVision Behandler.

Samtale

Vi arbejder med den svære kunst at tale med et andet menneske. Hvad skal siges, og hvad skal ikke siges? Du vil lære et helt nyt sprog, for når du starter på vores uddannelse, skal du lære at tale til kroppen. Du skal lære at høre, hvornår du som behandler taler til klientens hoved, og hvornår og hvordan du taler til kroppen. Det er for de fleste en ny måde at tale og relatere til et andet menneske på.

Egen Virksomhed

Vi arbejder sammen med dig på at opbygge din virksomhed så du er så rustet som muligt til at stå på egne ben når du er færdig med uddannelsen. Det indbefatter både de praktiske ting der er omkring drift og regnskab og hele markedsføringen som vi støtter op om så godt vi kan. Både ManuVision brandet og den markedsføring der udgår herfra er en støtte til din virksomhed. Derudover vil der efter endt uddannelse være mulighed for sparring og rådgivning.

Det får du 

91 undervisningsdage

·        6 dages Internat i Spanien med alt inklusivt

·        7 dages Internat i Sverige med alt inklusivt

·        2 x 3 dages udrensningsforløb i foråret (Internat København)

·        2 Fællesevalueringer

 

Derudover får du

·         Personlig evaluering

·        4 weekends til selvudvikling (selvtræning) uden undervisere

·         Løbende webinarer med din kontaktlærergruppe

·        Rabat på årskort til ManuVision træning i ManuVision Huset

·        Mulighed for at stå som underviser på elev-træningshold i ManuVision Huset (3. og 4. modul)

·        Eksamen i behandling

·        Mulighed for eksamen i træning

 

Det får du også

·        Undervisning af 7 forskellige ManuVision behandlere med 20 års erfaring

·        Fastansatte undervisningsassistenter

·        Frivillige hjælpelærere (uddannede ManuVision behandlere)

·       Personlig kontaktlærer blandt partnerne gennem hele forløbet

·        Mulighed for overnatning, hvis du kommer langvejs fra

Muligheder efter endt uddannelse:

·        Tilhørsforhold til ManuVision Samarbejdsforum

·        Supervision

·        Samarbejde i et af ManuVisions projekter

 ·        Efteruddannelseskurser

RAB godkendt

ManuVisionuddannelsen giver dig adgang til at blive RAB godkendt, som bla giver ret til momsfritagelse.

Spanien

Sverige

Udrensning

Underviserne

Vi har “stået i lære” i 17 år 

Vi er voksne mennesker med egen livserfaring; børn, skilsmisser, dødsfald, sorger og glæder. Vi har haft et flere tusinde individuelle klienter og har givet mere end 10.000 behandlinger hver.

Vi har uddannet over 150 ManuVision Behandlere og Trænere gennem 10 år.

Vi har undervist på mange træningshold og afholdt mange kurser. Og, meget mere…

Det kaldes erfaring.

Alt dette er med til, at vi føler os mere parate end nogensinde til at starte et nyt og spændende forløb sammen med dig.

Mød os til en infoaften eller klik allerede nu på vores billeder, og “lær” os at kende.

 Filip Rankenberg
Søren Christensen
Torben Svendsen
Angela Jørgensen
Søren Møller
Kristoffer G. Kjær
Mikkel P. Skovbye
Mette Steen

Behandlingsformen

Behandling? Terapi? Massage? – ja, hvad skal man kalde det?

Nogen ville måske bare kalde det en lettelse…

De fleste som har fået en behandling, kan fortælle om den meget kontante fornemmelse af, at livet føles mere enkelt.

At det som før virkede uoverskueligt, ikke er det mere.

Fornemmelsen af at have vidst hvad man skulle, uden at kunne se det klart og uden at kunne gøre det, og nu pludseligt åbner der sig mange veje og energi til at prøve dem af.

Det mærkes i kroppen, i følelserne og i høj grad også i hovedet.

Der kommer bevægelse i noget som var fastlåst. Poetisk udtrykt vender livet tilbage.

Kroppen er altid udgangspunktet

Det er kroppen, som først gør opmærksom på at noget er galt, og det er kroppen som må lide konsekvenserne af alle vore handlinger – eller mangel på samme.

De konsekvenser ligger som spændinger, blokeringer og dermed som smerter i kroppen.

Smerter og spændinger som vi ikke i vores dagligdag kan slippe væk fra.

Vi taler om, at blive rørt og bevæget, som en metafor for at vores følelser bliver involveret.

Det er det, der sker i en behandling. Vi rører, bevæger, pulserer, laver dybe tryk og livet vender tilbage, når følelser frit kan løbe igennem kroppen.

Når følelser får plads, kan vi relatere. Vi kan relatere til os selv og mærke, hvad vi har lyst til – eller ikke.

Vi kan relatere til andre og blive bedre til både at tage imod og sige fra.

Og måske kan vi relatere til en lidt mere sårbar fornemmelse af vores eget uopfyldte potentiale, vores plads i verden – for verden.

Måske er det vores mangel på relation, som gør os syge og genkomsten af den, som gør os raske?

Så måske skal vi bare kalde det, vi gør for: Relationsopbygning.

Træningsformen

ManuVision træningen er en vigtig og en uundværlig del af at være ManuVision behandler.

I træningen lærer du at kende forskel på dine og din krops begrænsninger, spændinger og relationen til dine følelser – med denne “kropsviden” kan du bedre guide dine klienter, når du giver dem en behandling.

Hvad kan ManuVision træningen gøre for dig?

ManuVision træningen lærer dig selv at kende. Du møder din egen frygt, begrænsninger, overbevisninger via de øvelser, som vi laver.

I den virkelige verden kan vi blive rystet over noget nogen siger eller gør, en hændelse eller en tanke i os selv.

I træningslokalet kan vi blive rystet over en spænding, en smerte, en følelse, en tanke…

Det kan bringe os ud af fatning, ryste os og få os ud af balance. ManuVision træningen lærer os at finde tilbage. At vende hjem og stå med os selv – igen og igen.

Vi kan ikke fjerne alle livets udfordringer eller kroppens spændinger, men vi kan lære at vende hjem til vores indre kerne eller indre styrke og tage os selv med i det vi gør.

Hos ManuVision træner du med din krop og ikke mod din krop.

Træningens opbygning gør, at du kommer hele din krop igennem. Du møder steder i din krop, som du plejer at undgå, fordi de:

  • holder på gamle oplevelser, såsom følelsesmæssige traumer
  • holder på gamle eller nye fysiske skader og traumer
  • holder på et kæmpe spænd
  • bare ikke er en del af dit daglige bevægemønster

Det er grunden til, at ManuVision træning ikke er Wellness, men nærmere Extreme Mindfulness træning.

Det er en måde at arbejde med sig selv, lære sine egne “rigtige” grænser at kende og at bevare roen, fokus og åbenheden, selvom kroppen, tankerne og følelserne taler.

Det handler om at kunne synke ned i sig selv uden at falde sammen, og at holde sig selv oppe uden at spænde op.

Hvordan kan du hjælpe andre med ManuVision træningen?

En ManuVision træning er ligesom at få en behandling.

Kroppen bliver løsnet, der kommer plads til følelserne og åndedrættet frigives.

Forskellen er, at i træningen står vi selv med spændingen. Vi oplever den alene, hvorimod i en behandlingssituation er det behandleren, som påfører klienten “smerte”.

Når vi selv står med spændingen i træningen er det meget tydeligere, at det også er os selv, som kan og skal gøre noget ved det. Vi kan ikke pege på andre og give “skylden” videre, vi er nødt til at være tilstede og handle.

Dit arbejde, som underviser i ManuVision træning, er at guide et hold igennem en træning, hvor de styrkes fysisk, mentalt og følelsesmæssigt.

For at kunne gøre det, skal du lære at stå med dig selv, dine egne spændinger, modstand og samtidig have et overblik, se dit hold, og vælge øvelser, som er relevante for de enkelte på holdet.

Pris og praktisk 

Pris kr. 135.000, -, betales
over 4 rater

1. rate kr. 49.000,- forfald
15. dec. 2017

2. rate kr. 36.000,- forfald 1.
juli 2018

3. rate kr. 36 .000,- forfald
15. dec. 2018

4. rate kr. 14.000,- forfald 1.
juli 2019

Gensidig kontrakt for en modul
ad gangen.

Mulighed for afdragsordning via SparXpres

Lån 

ManuVision kan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en nem finansiering af din uddannelse.

Anatomi, fysiologi og patologi 

Vi opfordrer dig til at læse anatomi, fysiologi og patologi sideløbende med uddannelsen. Så får du den helt traditionelle, videnskabelige teori på plads. Dette er også nødvendigt, hvis du efterfølgende vil registreres i RAB ordningen eller opnå momsfritagelse i din praksis.

Tilmeld dig vores Massagekursus

– og få prisen fratrukket uddannelsesprisen, hvis du efterfølgende tilmelder dig uddannelsen.

Vil du gerne prøve lidt inden du tilmelder dig den fulde uddannelse?

På ManuVision Massage I får du viden og dybtgående, effektive massageteknikker til at afhjælpe smertefulde blokeringer i kroppen. Du får et effektivt værkstøj, som du kan benytte hvorsomhelst og nårsomhelst.

Du lærer at arbejde med lymfesystemet og åndedrættet, som øger effekten af massageteknikkerne.

ManuVision København:  

Massagekursus 1, 2017-  4 tirsdage den 30/5, 6/6, 13/6 og 20/6 kl. 19:15-22:15. Kr.1900.

Tilmeld dig på kursus@manuvision.dk

ManuVision Århus:

Massagekursus 1, weekenden den 8.-9. april. Begge dage 9-16. Kr. 2000.

Tilmeld dig på soren@manuvision.dk

Jeg meldte mig til ManuVision Massage I i håb om, at det ville hjælpe mig med at afklare, om jeg skal tilmelde mig den fulde 2-årige uddannelse.

Weekenden var fyldt med nærvær og nysgerrighed… og jeg er imponeret over, hvor langt vi nåede med nogle enkelte greb og teknikker.

Jeg er super taknemmelig overfor underviseren Søren, samt overfor de andre kursister. Weekenden gav mig mere end jeg havde drømt om, og har helt sikkert forstærket min lyst til at tage uddannelsen.

Majbrit Larsen - Deltager på ManuVision Massage I, oktober 2015

Århus

ManuVision Huset 
Mejlgade 28, over gården
8000 Aarhus
Tlf: 3510 8833
Mail: marielouise@manuvision.dk

København

ManuVision Huset 
Bernhard Bangs Allé 25-27 2.sal
2000 Frederiksberg C
Tlf: 3510 8833
Mail: marielouise@manuvision.dk

Share This